ชื่อ อบจ.
 
 
ชื่อ อบจ.
 
 
ข้อมูล อบต.ใน อบจ. แพร่
พบข้อมูล อบต. จำนวน 57 รายการ
ลำดับอบต/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดเบอร์โทรศัพท์เว็บไซต์
31.แม่ป้าก วังชิ้น แพร่08-6429-7244maepak.go.th/
32.แม่พุง วังชิ้น แพร่0-5450-1085 www.maepung.go.th/
33.วังชิ้น วังชิ้น แพร่0-5458-8312www.wangchin.go.th/
34.สรอย วังชิ้น แพร่0-5465-8555-6www.saroi.go.th/
35.แดนชุมพล สอง แพร่0-5463-4129www.danchumpol.go.th/
36.เตาปูน สอง แพร่0-5459-3500www.taopon.go.th/
37.ทุ่งน้าว สอง แพร่0-5463-1417www.thungnowlocal.org/
38.บ้านกลาง สอง แพร่0-5464-2387www.thaitambol.net/xyz/
39.บ้านหนุน สอง แพร่0-5464-2594www.bannoon.go.th/
40.สะเอียบ สอง แพร่0-5466-2122saaeab.com/
41.หัวเมือง สอง แพร่0-5452-3862www.thaitambol.net/xyz/
42.ดอนมูล สูงเม่น แพร่0-5454-1460www.donmoon.go.th/
43.น้ำชำ สูงเม่น แพร่0-5454-1500www.tambonnumchum.org/
44.บ้านกวาง สูงเม่น แพร่0-5464-3490www.thaitambol.net/xyz/
45.บ้านกาศ สูงเม่น แพร่0-5464-3306www.bangad-phrae.com/
46.บ้านปง สูงเม่น แพร่0-5454-7112-3www.banbong.com/
47.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่0-5455-3082www.banlao.go.th/
48.พระหลวง สูงเม่น แพร่0-5463-1660www.praluang.org/
49.ร่องกาศ สูงเม่น แพร่0-5462-5267www.rongkat.com/
50.เวียงทอง สูงเม่น แพร่0-5462-6983www.wiangtong.go.th/
51.สบสาย สูงเม่น แพร่0-5463-2304www.sobsai.go.th/
52.สูงเม่น สูงเม่น แพร่0-5454-7298www.suangmen.com/
53.หัวฝาย สูงเม่น แพร่0-5466-0656www.huafai.com/
54.ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่0-5464-6650 www.tamnaktham.org/
55.ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่ แพร่0-5464-7040www.thungkeaw.go.th/
56.น้ำรัด หนองม่วงไข่ แพร่0-5464-7412www.localthai.org/namrat/
57.วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่0-5464-7411www.wangluang.go.th/
 
ทั้งหมด 2 หน้า    หน้าก่อน   |  
 
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
about us
contact us
Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved