ชื่อ อบจ.
 
 
ชื่อ อบจ.
 
 
ข้อมูล อบต.ใน อบจ. สมุทรปราการ
พบข้อมูล อบต. จำนวน 30 รายการ
ลำดับอบต/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดเบอร์โทรศัพท์เว็บไซต์
1.คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ0-2707-5726-8www.thaitambol.net/xyz/
2.คลองนิยมยาตรา บางบ่อ สมุทรปราการ0-2708-4216-7www.thaitambol.net/xyz/
3.บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ0-2313-4572www.bangbor.go.th/
4.บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ0-2707-7815-8www.bangpreang.go.th/
5.บ้านระกาศ บางบ่อ สมุทรปราการ0-2313-4100banrakas.go.th/
6.เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ0-2704-1716www.preng.go.th/
7.บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ0-2710-2782-7www.tambonbangkaew.go.th/
8.บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ0-2750-8741-5www.bangchalong.go.th/
9.บางปลา บางพลี สมุทรปราการ0-2312-1816-7bangpla.go.th/
10.บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ0-2337-3115-6www.bangpleeyai.go.th/
11.ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ0-2312-4401rachathewa.go.th/
12.หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ0-2337-3209nongprue.org/
13.บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ0-2707-1671-3obt-bangsaotong.go.th/
14.ศรีษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ0-2337-1652www.srisajorrakhenoi.go.th/
15.ศรีษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ0-2312-8167-9www.srisajorrakaeyai.go.th/
16.ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ0-2818-5226www.songkanong.org/
17.บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ0-2461-0231www.bangkrasob.go.th/
18.บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ0-2461-3163-4www.bangkorbuae.go.th/
19.บางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ0-2819-6575-6www.bangkrachao.go.th/
20.บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ0-2819-6762www.thaitambol.net/xyz/
21.บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ0-2816-5049www.bangyor.go.th/
22.นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ0-2819-5090nakluea.go.th/
23.ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ0-2461-8075-9naiklong.go.th/
24.บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ0-2819-5407www.thaitambol.net/xyz/
25.แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ0-2815-3346www.laemfhapha.com/
26.เทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ0-2385-3898-9www.thaitambol.net/xyz/
27.บางด้วน เมือง สมุทรปราการ0-2384-0475www.bangduan.go.th/
28.บางโปรง เมือง สมุทรปราการ0-2383-0339www.bangprong.go.th/
29.แพรกษา เมือง สมุทรปราการ0-2703-7901-2phrakkasa.com/
30.แพรกษาใหม่ เมือง สมุทรปราการ0-2182-4195-8www.preakasamai.go.th/
 
ทั้งหมด 1 หน้า   
 
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
about us
contact us
Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved