ชื่อ อบจ.
 
 
ชื่อ อบจ.
 
 
ข้อมูล อบต.ใน อบจ. สระแก้ว
พบข้อมูล อบต. จำนวน 49 รายการ
ลำดับอบต/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดเบอร์โทรศัพท์เว็บไซต์
1.เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว0-3751-1268khaochakan.com/
2.เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว0-3756-1911-2www.khaosamsib.go.th/
3.พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว0-3754-1239phraphlong.com/
4.หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว0-3724-3480www.nongwha.go.th/
5.คลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว0-3724-6089 www.khlongkaithuean.go.th/
6.ซับมะกรูด คลองหาด สระแก้ว0-3725-2047www.thaitambol.net/xyz/
7.ไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว0-3725-2050www.thaitambol.net/xyz/
8.ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว0-3725-2046www.traideaw.go.th/
9.ไทรทอง คลองหาด สระแก้ว0-3724-6013www.saitong.go.th/
10.เบญจขร คลองหาด สระแก้ว0-3725-2060www.benjakhon.go.th/
11.โนนหมากมุ่น โคกสูง สระแก้ว0-3751-4313www.nonmakmun.go.th/
12.หนองม่วง โคกสูง สระแก้ว0-3744-1254-5nongmung.go.th/
13.หนองแวง โคกสูง สระแก้ว0-3744-3190-1www.nongweang.go.th/
14.โคคลาน ตาพระยา สระแก้ว0-3726-9939www.ko-klan.go.th/
15.ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว0-3724-3231 www.tapaya.org/
16.ทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว0-3724-3710 www.tapthai.go.th/
17.ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว0-3724-3724www.thaitambol.net/xyz/
18.ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว0-3751-0162www.tapsadet.go.th/
19.โคกปี่ฆ้อง เมือง สระแก้ว0-3743-5078www.thaitambol.net/xyz/
20.ท่าเกษม เมือง สระแก้ว0-3751-5275www.takasame.go.th/
21.ท่าแยก เมือง สระแก้ว0-3743-7071-2www.tayak.go.th/
22.บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว0-3751-8326sao-bankaeng.go.th/
23.ศาลาลำดวน เมือง สระแก้ว0-3751-8349www.salalumduan.go.th/
24.สระแก้ว เมือง สระแก้ว0-3722-0459www.thaitambol.net/xyz/
25.สระขวัญ เมือง สระแก้ว0-3725-8051www.srakwan.go.th/
26.หนองบอน เมือง สระแก้ว0-3743-7108www.nongboon.ob.tc/
27.คลองหินปูน วังน้ำเย็น สระแก้ว0-3725-2954-5www.klonghinpoon.go.th/
28.ตาหลังใน วังน้ำเย็น สระแก้ว0-3724-3343 www.thaitambol.net/xyz/
29.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว0-3725-0245 www.thaitambol.net/xyz/
30.วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว0-3751-7248www.wang-mai.org/
 
ทั้งหมด 2 หน้า   
  |  หน้าถัดไป
 
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
about us
contact us
Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved