ชื่อ อบจ.
 
 
ชื่อ อบจ.
 
 
ข้อมูล อบต.ใน อบจ. แม่ฮ่องสอน
พบข้อมูล อบต. จำนวน 42 รายการ
ลำดับอบต/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดเบอร์โทรศัพท์เว็บไซต์
1.ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน0-5369-1248www.khunyoum.go.th/
2.เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน0-5368-4648muangpon.org/
3.แม่กิ๊ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน0-5369-1460www.maeki.go.th/
4.แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน0-5369-1203-4 www.thaitambol.net/xyz/
5.แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน0-5368-0026 www.thaitambol.net/xyz/
6.แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน08-1992-4892maeaukor.org/
7.ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน0-5361-7242 www.thaitambol.net/xyz/
8.นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน0-5361-9514 www.thaitambol.net/xyz/
9.ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน0-5361-9028 www.pangmapha.org/
10.สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน0-5361-7157www.soppong.go.th/
11.ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน0-5369-9679www.thaitambol.net/xyz/
12.โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน0-5361-9112 www.thaitambol.net/xyz/
13.เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน0-5369-3240 www.muangpang.net/
14.แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน0-5369-9777www.maenaturng.org/
15.แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน0-5369-9575 www.maehee.com/
16.เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน0-5369-9295www.viengtai.go.th/
17.เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน0-5369-9543 viengnourpai.org/
18.ปางหมู เมือง แม่ฮ่องสอน0-5361-3341www.thaitambol.net/xyz/
19.ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน0-5368-6048 www.thaitambol.net/xyz/
20.หมอกจำแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน0-5369-2005 www.thaitambol.net/xyz/
21.ห้วยปูลิง เมือง แม่ฮ่องสอน08-3086-0589www.thaitambol.net/xyz/
22.ห้วยโป่ง เมือง แม่ฮ่องสอน0-5369-2033 huaypong.com/
23.ห้วยผา เมือง แม่ฮ่องสอน0-5369-2012 huaypha.org/
24.ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน0-5368-9088 www.thaitambol.net/xyz/
25.ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน0-5306-2251www.tapapoom.org/
26.แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน0-5361-9076 www.thaitambol.net/xyz/
27.แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน0-5368-9407 maenajang.org/
28.แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน0-5306-2053www.maelanoi.org/
29.แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน0-5368-5053www.maelaluang.go.th/
30.สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน0-5307-0166www.santikeeree.com/
 
ทั้งหมด 2 หน้า   
  |  หน้าถัดไป
 
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
about us
contact us
Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved