ชื่อ อบจ.
 
 
ชื่อ อบจ.
 
 
ข้อมูล อบต.ใน อบจ. ปัตตานี
พบข้อมูล อบต. จำนวน 98 รายการ
ลำดับอบต/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดเบอร์โทรศัพท์เว็บไซต์
1.กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี0-7349-4170www.thaitambol.net/xyz/
2.ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี0-7349-4171www.talohduraman.go.th/
3.ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี0-7349-4170 www.plonghoy.go.th/
4.ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี0-7343-5090www.thaitambol.net/xyz/
5.โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี0-7343-1727www.thaitambol.net/xyz/
6.ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี08-1095-5498 changhaitok.org/
7.ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี0-7335-8554www.thaitambol.net/xyz/
8.ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี0-7333-0033 www.thaitambol.net/xyz/
9.ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี0-7335-8306www.thaitambol.net/xyz/
10.นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี0-7343-5047www.thaitambol.net/xyz/
11.นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี0-7335-8022www.obt-napradu.net/
12.บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี0-7343-1583www.thaitambol.net/xyz/
13.ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี0-7335-6362www.thaitambol.net/xyz/
14.ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี0-7331-5194pabon-pattani.com/
15.มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี0-7343-2022www.thaitambol.net/xyz/
16.ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี0-7332-9560www.talomaena.go.th/
17.น้ำดำ ทุ่งยางแดง ปัตตานี0-7348-9168www.thaitambol.net/xyz/
18.ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี0-7348-9215www.thaitambol.net/xyz/
19.พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี0-7332-9514www.piten.go.th/
20.ควน ปะนาเระ ปัตตานี0-7348-5256www.thaitambol.net/xyz/
21.คอกกระบือ ปะนาเระ ปัตตานี0-7341-7512www.thaitambol.net/xyz/
22.ดอน ปะนาเระ ปัตตานี0-7332-1109 www.thaitambol.net/xyz/
23.ท่าข้าม ปะนาเระ ปัตตานี0-7349-9311www.thaitambol.net/xyz/
24.ท่าน้ำ ปะนาเระ ปัตตานี0-7335-1060www.tanam.go.th/
25.บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี0-7349-9376www.thaitambol.net/xyz/
26.บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี0-7349-9380 www.thaitambol.net/xyz/
27.บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี0-7348-1256 www.thaitambol.net/xyz/
28.กระเสาะ มายอ ปัตตานี0-7332-9153www.thaitambol.net/xyz/
29.กระหวะ มายอ ปัตตานี0-7332-9108www.thaitambol.net/xyz/
30.เกาะจัน มายอ ปัตตานี0-7349-7212www.kochan.go.th/
 
ทั้งหมด 4 หน้า   
  |  หน้าถัดไป
 
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
about us
contact us
Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved