ชื่อ อบจ.
 
 
ชื่อ อบจ.
 
อบจ.สมุทรปราการ   อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ
  โทร. 0-2395-4560
 
 
ข้อมูลของ อบจ.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลด้านการบริหาร - การปกครอง
 • ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
 • ข้อมูลด้านสังคมท้องถิ่น
 • ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
 • หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ
     
 • เทศบาลในเขต อบจ. สมุทรปราการ
 • อบต.ในเขต อบจ. สมุทรปราการ
 • เว็บไซต์ อบจ. สมุทรปราการ
     
   
  นายก อบจ.
    นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม
     
   
  รายชื่อสมาชิกสภาจังหวัด
   
     
     
  Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
  บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
   56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
  about us
  contact us
  Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved