ชื่อ อบจ.
 
 
ชื่อ อบจ.
 
อบจ.สตูล   อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล
  โทร. 0-7471-2380
 
 
ข้อมูลของ อบจ.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลด้านการบริหาร - การปกครอง
 • ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
 • ข้อมูลด้านสังคมท้องถิ่น
 • ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
 • หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ
     
 • เทศบาลในเขต อบจ. สตูล
 • อบต.ในเขต อบจ. สตูล
 • เว็บไซต์ อบจ. สตูล
     
   
  นายก อบจ.
    นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
     
   
  รายชื่อสมาชิกสภาจังหวัด
    1.  นายยำมาฮาร โอสถาน  --  อำเภอเมือง
  2.  นายพรชัย กู้สกุล  --  อำเภอเมือง
  3.  นายเฉลิม บัวเพ็ชร  --  อำเภอเมือง
  4.  นายอิสมาแอล ขุนดำ  --  อำเภอเมือง
  5.  นายกูรฮัน ปาติง  --  อำเภอเมือง
  6.  นายสมพล อาดำ  --  อำเภอเมือง
  7.  นายดนัย หลงโสะ  --  อำเภอเมือง
  8.  นายรอสี ใบกาเด็ม  --  อำเภอเมือง
  9.  นายวิทัศน์ หลังจิ  --  อำเภอเมือง
  10.  นายสะหรี พันหวัง  --  อำเภอควนโดน
  11.  นายอาบู ฮะอุรา  --  อำเภอควนโดน
  12.  นายนิคม บัวนวล  --  อำเภอควนกาหลง
  13.  นายอนุสรณ์ มรรคาเขต  --  อำเภอควนกาหลง
  14.  นายภิรมย์ ธนูสาย  --  อำเภอควนกาหลง
  15.  นายประชา กาสาเอก  --  อำเภอท่าแพ
  16.  นาย นูรุดดีน ยาหยาหมัน  --  อำเภอท่าแพ
  17.  นายหรน อุศมา  --  อำเภอละงู
  18.  นายจำรูญ ดีเสาวภาคย์  --  อำเภอละงู
  19.  นายปิยวัฒน์ เวชสิทธิ์  --  อำเภอละงู
  20.  นายรน ภูมิรัตน์พงศ์  --  อำเภอละงู
  21.  นายฝาอาด เหมมุน  --  อำเภอละงู
  22.  นายประเสริฐ์ แซ่อึ้ง  --  อำเภอทุ่งหว้า
  23.  นายสุทรรศน์ จุนณศักดิ์ศรี  --  อำเภอทุ่งหว้า
  24.  นายคูณ สุวรรณโณ  --  อำเภอมะนัง
     
     
  Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
  บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
   56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
  about us
  contact us
  Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved