ในจังหวัด
 
ในอำเภอ
 
ชื่อเทศบาล
 
ในจังหวัด
 
ในอำเภอ
 
ชื่อเทศบาล
 
 
 
เทศบาลตำบลนาโพธิ์  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
 
  โทร. 0-4468-6114
ข้อมูลของเทศบาล
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ข้อมูลด้านการบริหาร - การปกครอง
 • ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น
 • ข้อมูลด้านสังคมท้องถิ่น
 • ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
 • หน่วยงานและองค์กรที่สำคัญ
     
 • เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาโพธิ์
     
      ประธานสภาเทศบาล
          นายวุฒิ มูลศรีแก้ว
     
      รองประธานสภาเทศบาล
   
   
     
      สมาชิกสภาเทศบาล
   
   
     
      นายกเทศมนตรี
            นายวรพงษ์ บาลไธสง
     
      รองนายกเทศมนตรี
   
   
     
      ปลัดเทศบาล
              ส.ต.ท.สมเด็จ มากพูน
     
   
  Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
  บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
   56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
  about us
  contact us
  Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved