ในจังหวัด
 ในอำเภอ 
 
ในตำบล   
 ชื่อกำนัน
 
ในจังหวัด
 
 ในอำเภอ
 
ในตำบล
 
 ชื่อกำนัน
 
ร้องทุกข์

   ม.8 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย มีเจ้ามือหวยใต้ดินชื่อ "มาลี" ขายใต้ดินมานานแล้ว เพราะเหตุใดจึงไม่มีหน่วยงานใดกล้าจับ ผู้บังคับการกองปราบ นายตำรวจท้องที่ทั้งหลาย และสำนักงานสลากกินแบ่ง ทนดูอยู่ได้อย่าไร มีอำนาจหน้าที่แต่ก็เพิกเฉย มีคนทำธุรกิจผิดกฎหมายแข่งขันกับธุรกิจของรัฐก็ยังนิ่งดูดาย ที่แย่ไปกว่านั้นคือยังต้องทำหน้าที่หมุนรางวัลให้ธุรกิจใต้ดินได้รับประโยชน์ไปเต็มๆ อีกด้วย เวรแท้ๆ
จาก จิราวัฒน์ เปลี่ยนคำ
(14/02/2556)

   ทำไมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำรวจข้อมูลการรักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลายครั้งแล้วแต่ไม่เห็นทำอะไรเลย
จาก มงคลชัย จันเทศ
(15/12/2555)

   เนื่องด้วยมีบุคคลชื่อ นางสาวประทุม อยู่หมู่ที่ 8 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ มีพฤติกรรมโกงเงินเพื่อนๆ โดยทําการซื้อทองคํานํามาให้เพื่อนๆ ผ่อนกันในแต่ละเดือน โดยมีเจ้าของเงินที่ทําการซื้อทองให้ผ่อนส่งในแต่ละงวดเป็นจํานวนเงินหลักแสนบาท และได้ออกจากงานไปแล้วโดยที่ไม่มาทํางานอีกเลย ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว ผู้ใดพบเห็นหรือรู้จักหรือติดต่อบุคคลคนนี้อยู่ ให้ระวังไว้ด้วย และกรุณาแจ้งดิฉันทราบด้วยค่ะ!!

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันค่ะ
จาก นางสาวปทิตตา พรมทัน
(05/11/2555)

   มีผู้หญิงคนหนึ่งได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่ตำบลเขาคันทรง โดยเที่ยวโกงเงินไปทั่ว เธอชื่อ "กันยาวีร์" หรือ "แจง" เป็นแม่ค้าสัปปะรดหน้าตาดี แต่มีนิสัยแย่ ไปอยู่ที่ไหนก็สร้างหนี้ไว้ทั่วแล้วหนีหนี้โดยย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เธอทิ้งให้คนแถวนี้เดือดร้อนตามๆ กัน ฉันไม่อยากให้ใครไปหลงเชื่อผู้หญิงคนนี้หรือให้เธอไปสร้างความเสียหายให้ใครอีก ช่วยเป็นหูเป็นตาและเตือนกันด้วย
จาก เสาวลักษณ์ ตันถาวร
(06/07/2555)

   นายกอบต.โคกสีไม่สนใจดูแลตลาดว่าแม่ค้าจะเป็นอย่างไร สนอย่างเดียวคือต้องได้ผลประโยชน์ มีที่ไหนแม่ค้าต้องลงทุนติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเอง ถนนทางเข้าตลาดเป็นหลุมเป็นบ่อ มินำซ้ำน้ำท่วมตลาดแล้ว ท่อน้ำในซอยก็เลือกทำเฉพาะซอยที่อยากทำเท่านั้น ให้ชาวบ้านนำขยะไปหาที่ทิ้งเองโดยอ้างว่าที่ทิ้งขยะเต็ม นายกเอารถกระเช้าไปต่อไฟฟ้าในสวนตัวเอง เวลาหลอดไฟถนนหน้าบ้านของประชาชนเสีย ก็บอกว่ารถกระเช้าพัง พองบออกมาก็หาเรื่องใช้งบไปดูงานต่างจังหวัด ถนนหนทางเป็นหลุมเป็นบ่อไม่เคยคิดจะซ่อมแซม ตั้งแต่เป็นนายกมายังไม่เห็นปรับปรุงอะไรให้แก่บ้านเมืองเลย
จาก ผู้หวังดีจากชาวตลาดบ้านโคกสี
(02/06/2555)
อ่าน-ส่ง เรื่องร้องทุกข์ ตำบล
แจ้งเว็บไซต์ ตำบล
      “การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ คือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ ต้องดำเนินคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วย จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์ โดยครบถ้วนแท้จริง”
  พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

วันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เชิญส่งข่าวและอ่านข่าวประชาสัมพันธ์
  เกี่ยวกับตำบลทั่วประเทศไทย
   
ข่าวและเรื่องน่าสนใจ
  เชิญอ่านข่าว เรื่องน่าสนใจ หรือคุยเรื่องการเมือง
   
   
เรื่องร้องทุกข์
  เชิญส่งเรื่องราวร้องทุกข์ต่อสาธารณะ เกี่ยวกับตำบล
   
   
   สำนักงาน กกถ.
   สำนักงาน ก.ถ.
   สำนักงาน กกต.
   สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด
   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
   กรมส่งเสริมการปกครองฯ
   กรมการพัฒนาชุมชน
   ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานรัฐ
   ศูนย์ข้อมูลทะเบียนราษฎร์
   มหาดไทยดอทคอม
   คนไทยดอทคอม
   ชมรมคนโยธา อบต.
   ชมรมนิติกร อปท.
   กลุ่มพัฒนา
   ข่าวในแวดวง อบต.
   ข่าวเกี่ยวกับ อบต.
   มีอะไรใหม่บ้างวันนี้
   มติคณะรัฐมนตรี
   ข้อมูลตำบล
   ข้อมูลท้องถิ่น
   ประชาสัมพันธ์เขต
   ประชาสัมพันธ์จังหวัด
   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ
   การจัดซื้อจัดจ้าง
   ข้อมูลเศรษฐกิจ
   ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
   การแจ้งเกิด
   การแจ้งตาย
   การแจ้งย้ายที่อยู่
   งานบัตรประชาชน
   งานทะเบียนสมรส
   ความรู้เกี่ยวกับภาษี
   ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
   ข้อมูลส่วนราชการไทย
   หน่วยงานในกระทรวงต่างๆ
การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
about us
contact us
283874 Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved