ในจังหวัด
 ในอำเภอ 
 
ในตำบล   
จากตำแหน่ง
 ชื่อผู้บริหาร
ในจังหวัด
 ในอำเภอ
ในตำบล 
จากตำแหน่ง
  ชื่อผู้บริหาร

 
 
 
  อบต.เสาหิน  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร.  0-5368-3013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  ประวัติก่อตั้ง
      ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542
 
  พื้นที่ (ตร.กม.)
      มีพื้นที่รับผิดชอบขนาด     ตารางกิโลเมตร
 
  จำนวนประชากร
      -- ชาย   0    คน
      -- หญิง   0    คน
      -- รวมทั้งหมดจำนวน    0    คน
 
  ประธานสภา อบต.
      นายอินศวร พิทักษ์
 
  รองประธานสภา อบต.
 
 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
  นายก อบต.
        นายจรัส พรมมา
 
 รองนายก อบต.
 
 
  ปลัด อบต.
          นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย
 
เว็บไซต์ อบต. เสาหิน
 
 
  ข้อมูลทั่วไป
  การคมนาคม
  สถานที่ท่องเที่ยว
  ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
  ธุรกิจ SMEs
  การเมือง การบริหาร
  กลุ่มในชุมชน
  รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
     
 
 
Home | อบต. | อบจ. | เทศบาล | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | กระทรวง | รัฐบาล | ศาล | รัฐสภา | สถาบันการเงิน | สหกรณ์ | เกษตร | การศึกษา | ท่องเที่ยว | ศาสนา | โรงพยาบาล | ผลิตภัณฑ์
บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด
 56/16 ซอยอินทามระ 35   ถนนสุทธิสารวินิจฉัย   แขวงดินแดง    เขตดินแดง    กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2691-9833, 0-2691-9866, 0-2691-9882    แฟกซ์ 0-2691-9884    อีเมล์ earthpower@thaitambol.net
about us
contact us
Copyright © 2002 บริษัท กำลังแผ่นดิน จำกัด   All Rights Reserved